Servicii

Publicarea Articolelor

articole.w7.ro este un director de articole ce ofera publicarea GRATUITA a articolelor cu caracter informativ ce respecta termenii si conditiile afisate pe site.

Verificarea Articolelor in Regim de Urgenta

 • Termenul normal de verificare si publicare/respingere a materialelor trimise spre publicare la articole.w7.ro este de 15 -20 zile.
 • articole.w7.ro intelege ca pot aparea situatii in care autorul articolelor doreste (din motive obiective sau subiective) publicarea unor materiale intr-un termen mai scurt si din acest motiv oferim serviciul de verificare a articolelor in regim de urgenta ca serviciu CU PLATA. Solicitarile de publicare in regim de urgenta a articolelor in directorul de articole sunt luate in considerare doar dupa achitarea unei taxe:
 1. Verificare articol in 12 de ore de la trimitere: 7 euro/articol
 2. Verificare articol in 24 de ore de la trimitere: 5 euro/articol

Plata taxei se face in avans prin PayPal sau card bancar
Nume utilizator site
Adresa email folosita pe siteCererile vor fi luate in considerare numai dupa primirea platii. articole.w7.ro are dreptul sa refuze publicarea oricarui articol in cazul nerespectarii termenilor si conditiilor afisate pe site sau sa ii aduca amendamentele necesare pentru a deveni conform cu acestea. In aceste cazuri taxa de verificare in regim de urgenta NU va fi returnata.

Modificarea sau Stergerea Articolelor Publicate

 • Pentru a mentine o calitate ridicata a articolelor informative publicate pe site acestea pot fi modificate sau sterse exclusiv de catre echipa editoriala a articole.w7.ro.
 • Decizia de modificare sau stergere a unui articol publicat in directorul de articole poate fi luata doar de echipa editoriala a articole.w7.ro.
 • articole.w7.ro este un director de articole informative care ofera GRATUIT servicii de publicare dar nu dispune de resursele financiare si umane necesare pentru a asigura modificarea / editarea articolelor publicate la solicitarea autorilor.
 • articole.w7.ro intelege ca pot aparea situatii in care autorul articolelor doreste (din motive obiective sau subiective) modificarea sau stergerea unor materiale publicate si din acest motiv oferim aceste servicii CU PLATA. Solicitarile de editare a articolelor publicate in directorul de articole sunt luate in considerare doar dupa achitarea unei taxe:
 1. Modificare link inclus in articol : 3 euro/link
 2. Modificare text articol, dar nu mai mult de 30% din articolul original + 1 link : 7 euro/articol
 3. Stergere articol: 12 euro/articol

Plata taxei se face in avans prin PayPal sau card bancar
Nume utilizator site
Adresa email folosita pe siteCererile de editare a articolelor vor fi luate in considerare numai dupa primirea platii. articole.w7.ro are dreptul sa refuze editarea / stergerea oricarui articol fara a prezenta o motivatie catre solicitant. In acest caz taxa de editare va fi returnata, mai putin taxele si comisioanele PayPal.

Publicitate

Publicarea anunturilor de orice tip: licitatii, traininguri, programe de instruire, etc. sau a articolelor publicitare ce promoveaza direct un produs sau serviciu comercial se face exclusiv dupa achitarea unei taxe de 9 euro/anunt. Taxa include verificarea materialelor in 24 de ore de la trimitere.


Plata taxei se face in avans prin PayPal sau card bancar
Nume utilizator site
Adresa email folosita pe siteCererile de publicare a anunturilor si articolelor publicitare vor fi luate in considerare numai dupa primirea platii. articole.w7.ro are dreptul sa refuze publicarea oricarui material daca acesta nu respecta Termenii si Conditiile afisate pe site. In acest caz taxa de publicare va fi returnata, mai putin taxele si comisioanele PayPal.

Daca doriti publicarea altor tipuri de materiale publicitare, bannere, etc. pe articole.w7.ro ne puteti contacta la office@whitemanagement.com sau folosind formularul de mai jos.